سانتریفیوژ 10سانت یکطرفه فوروارد زیلابگ

سانتریفیوژ 10سانت یکطرفه فوروارد زیلابگ

Forward Centrifugal Fans