آشنایی با انواع فن سانتریفیوژ

فن های سانتریفیوژ

یکی از انواع فن ها فن سانتریفیوژ یا همان گریز از مرکز است . این فن هوا را از مرکز پروانه در امتداد محور فن مکش نموده و آن را در جهت عمود بر محور دوران پروانه تخلیه می کند . هوا در امتداد محور گردش پروانه یا به عبارتی موازی با محور پروانه وارد فن شده و در نتیجه حرکت دورانی پروانه به شکل شعاعی به سمت پیرامون یا محیط خارجی و نوک تیغه ها یا همان بالک ها پرتاب می شود . در این مرحله  جریان عبوری از پروانه حدی از انرژی جنبشی را دریافت کرده  که باعث افزایش فشار استاتیک  در هنگام کاهش سرعت جریان هوا  درست قبل ورود به مجرای تخلیه  خواهد شد . این نوع از فن ها قابلیت کار  در مکان ها و شرایط که جریان هوای ورودی دارای نا خالصی و کثیف است و یا هوا دارای دما بالا باشد را دارند . یکی از ویژگی های این فن ها توانائی غلبه بر افت فشار استاتیک  زیاد ناشی از کانال کشی است .

این فن ها را می توان بر مبنای شکل یا نوع پروانه طبقه بندی نمود .

 فوروارد

شعاعی یا رادیال

ایرفویل

بکوارد

 

فن سانتریفیوژ فوروارد

در این نوع انحنای بالک  یا تیغه در راستای گردش پروانه است. عموما در سیستم های گرمایش، تهویه و هواساز کاربرد دارند. این نوع از فن ها در مقایسه با سایر فن ها بازدهی کمتری دارند حدود 55 تا 65 در صد این فن ها دارای ابعاد کوچکتری هستند چون امکان کنترل دبی خروجی در این نوع فن ها وجود ندارد لذا برای مواردی که نیاز به کنترل دبی دارد مورد استفاده قرار نمی گیرد . با توجه به پایین بودن سرعت دوران نیاز به استحکام بالا پروانه ندارد . بیشتر برای کاربرد هایی که دبی کم تا متوسط در فشار پایین نیاز است به خوبی پاسخگو است. سرعت کم دوران پروانه صدا تولیدی کم را در پی دارد . افت فشار در خروجی در این تیپ فن ها اثر مستقیم بر روی توان موتور فن خواهد داشت .

فن رادیال (شعاعی)

این نوع از فن با توجه به امکان پوشش پروانه با پوشش های ویژه می توان در مواردی که مواد شیمیایی و خورنده سر و کار داریم قابل استفاده است . به دلیل شکل تیغه های پروانه برای مصارف با دبی پاین و متوسط و فشار بالا مناسب بوده و دارای قابلیت انتقال جریان هوا همراه با مواد جامد مانند گرد وغبار ، جوب و براده آهن هستند. صدای این نوع فن نسبت به سایر فن در دور برابر متوسط  است .

فن های ایر فویل

این فن به دلیل شکل ویژه ی تیغه پروانه باعث بالاتر بودن راندمان این نوع فن ها است . بهتر است برای کاربردهایی که جریان هوا بدون مواد جامد است استفاده می شود . مشخصه مهم این فن کم بودن زاویه برخورد تیغه پروانه با جریان سیال است که باعث افزایش راندمان و کاهش صدا تولید شده در این نوع فن است این در شرایطی حجم بالای دبی مورد نیاز باشد بهترین گزینه به شمار می آیدچرا که توان موتور را کاهش داده در نتیجه راندمان افزایش می یابد . این فن ها دارای استحکام مکانیکی خوبی است که در فشار های بالا یک امتیاز مهم به حساب می آید  .

فن های بکوارد

جهت انحنای تیغه ها یا بالک های پروانه در جهت خلاف گردش محور پروانه است عمده کاربرد آن در سیستم های تهویه و گرمایش و هواساز ها است . در دبی های بالا با افت عملکرد مواجه است . در مواقعی با مواد جامد و خورنده سروکار داشته باشیم و با محدودیت استفاده از پروانه ایرفول گزنه مناسبی خواهد بود در مقایسه با فن های بکوارد و رادیال دارای راندمان بالاتری است . می توان در دور های بالاتر از آن می توان به راحتی استفاده نمود .